Michaela Horká, Dis.

1999 – 2003 Středí zdravotnická škola Žďár nad Sázavou – všeobecná sestra – ukončeno maturitní zkouškou
2003 – 2006 Vyšší odborná  škola zdravotnická ve Žďáře nad Sázavou – všeobecná diplomovaní sestra- ukončeno absolutoriem – DiS
2006 – 2009 Interní oddělení nemocnice Havlíčkův Brod

Praxe během studia:
-interní oddělení
-chirurgické oddělení (lůžkové, JIP)
-gynekologicko-porodnické oddělení
-dětské oddělení
-neurologické oddělení
-urologické oddělení
-ortopedické oddělení
-oční oddělení

-interní ambulance

-endokrinologická ambulance

-oční ambulance
-dlouhodobější praxe v gynekologické ambulanci
-denní stacionář Zdislava NMnM
-zařízení následné péče – DPS, DD

-zařízení terénní péče – CHARITA

-psychiatrické oddělení Havlíčkův brod

-pomocná a zvláštní škola při 3. ZŠ

– neurologická ambulance