Pristroje

Pristroje

Vzhledem k narůstajícímu počtu spokojených klientů v naší ambulanci připravujeme koupi nového přístroje na elektroléčbu. Tento přístroj pomůže urychlit a zkvalitnit naše služby. Jelikož jsme Nestátní zdravotnické zařízení, které není finančně dotováno státem, městem ani jinou institucí, dovolujeme si tímto požádat o sponzorský dar na zakoupení tohoto přístroje. Celková cena přístroje se pohybuje okolo 160.000 Kč. Uvítali bychom finanční příspěvek v jakékoliv výši. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Šilerovou, tel.: 608 383847.

Děkujeme, Váš Tým rehabilitace