Úvod


Vítejte na stránkách


www.rehabilitacezr.cz

 

Jsme registrované nestátní zdravotnické zařízení poskytující péči v oboru rehabilitace, fyzioterapie, zaměřující se na diagnostiku, prevenci a terapii bolestivých stavů pohybového aparátu.

Naše péče je nabízena klientům samoplátcům (formou preventivních pohybových programů a pomoci při akutních potížích).

 

Co je to fyzioterapie?

Physiotherapia – z řeckého fysis – síla přírodní a therapeiá – léčení jako poskytnutí služby; ošetřování je terapeutickým postupem využívajícím různých forem energií (včetně pohybové) k léčebnému ovlivnění patologických stavů. Zabývá se zejména pohybovým systémem, jeho analýzou pomocí specifických diagnostických postupů, možnostmi jak ovlivnit jeho poruchy a poruchy dalších orgánových systémů.