Terapie polohové závratě

BPPV = benigní paroxysmální polohové vertigo

Polohová závrať způsobená poruchou vestibulárního aparátu, který je součástí vnitřního ucha. Typickým příznakem je náhlá intenzivní závrať (motání hlavy), často doprovázena nevolností nebo zvracením. Závrať se vždy projevuje při změně polohy hlavy – typicky vstávání či ulehání do postele, otočení hlavy vleže.
(Závrať způsobují nahromaděné drobné krystalky v určité části polokruhovitých kanálků. U zdravých lidí se při pohybu hlavy krystalky pohybují a vysílají do mozku informace o pohybu a poloze hlavy. U pacientů s BPPV dochází při pohybech hlavy k nadměrnému dráždění těmito krystalky a do mozku jsou vysílány ,,mylné“ informace. Nadměrné podráždění buněk vestibulárního aparátu způsobuje typické závtatě.)
Nejčastější příčiny těchto poruch jsou u mladších lidí poranění hlavy, u starších degenerace vestibulárního ústrojí.
Diagnózu lze potvrdit či vyvrátit speciálními polohovými testy. Pokud je BPPV správně diagnostikováno a lokalizováno (jeden ze tří polokruhovitých kanálků vpravo nebo vlevo) následují speciální polohové manévry, které by měly problémy se závratí definitivně vyřešit. Manévr je při jedné terapii proveden několikrát, úleva bývá patrná ihned. Podle potřeby se terapie opakují.