Terapie suchou jehlou

Terapie suchou jehlou také Dry Needling. Tato technika se využívá k odstranění myofasciálních trigger pointů (TrP, spoušťový bod) ve svalech. Zavedením jehly do spoušťového bodu, dojde k jeho mechanickému poškození a tím dojde k vylití metabolitů do okolí a k vymizení TrP.

Trigger body – spoušťové body jsou jedním z projevů funkčních poruch pohybové soustavy. Nebo lépe řečeno jedním z projevů poruchy svalové funkce. Trigger body jsou místa ve svalech , kde z určitých důvodů došlo k poruše přirozené schopnosti stažení a uvolnění ( kontrakce a dekontrakce ) svalových vláken. Tyto body vyzařují přenesenou bolest buď v klidu nebo při protažení svalu, ve kterém se nachází. Právě spoušťové body jsou totiž zdrojem bolestí vnímaných obvykle zcela jinde, než je místo jejich původu, a to cestou dráždění nervových zakončení.