Mgr. Marta Šilerová

 


Vzdělání:


2005 – 2007 – Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, navazující magisterské studium obor Fyzioterapie; zakončené Státní magisterskou závěrečnou zkouškou (Mgr.)

2002 – 2005 – Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor Fyzioterapie; zakončené Státní bakalářskou závěrečnou zkouškou (Bc.)

1998 – 2002 – Gymnázium Žďár nad Sázavou, všeobecné zaměření; zakončené maturitní zkouškou

Praxe:


Během studia na FTVS UK praxe v:

–          Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích, Praha – oddělení ortopedie, chirurgie, neurochirurgie, neurologie, gynekologie, interna, oddělení následné péče

–          Rehabilitační klinika Monada, Praha – ambulance

–          Fakultní nemocnice Na Bulovce, oddělení neurologie

–          Poliklinika na FTVS, Praha

–          Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha

10.7. – 4.8.2006    Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže – Košumberk (neurologické oddělení, spinální jednotka)

duben – 30.6.2006      Mediterra, spol.s r.o., Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha (vodoléčba)

17.1. – 21.1.2005 – Mediterra, spol.s r.o., Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha (lůžkové oddělení)

1.7. – 30.7.2004 – Nemocnice Nové Město na Moravě, Rehabilitační oddělení (ambulance + lůžkové oddělení – neurologie, gynekologie, ARO, interna, chirurgie)

7.7. – 1.8.2003 – Poliklinika Žďár nad Sázavou, Rehabilitace (ambulance)


Pracovní příležitosti:

červen – červenec 2008 – Nemocnice Nové Město na Moravě, Ortopedické oddělení

leden – prosinec 2009 – Hotel Svratka, Svratka, soukromá ambulance rehabilitace

leden – srpen 2011 – Poliklinika Žďár nad Sázavou, Rehabilitace (ambulance)

září 2011 – NZZ Mgr.Marta Šilerová, Žďár nad Sázavou, soukromá ambulance                     fyzioterapie, rehabilitace


Kurzy:

Metoda dle Ludmily Mojžíšové – 1.část

Funkční stabilizace a její trénink

Základy čínské medicíny – 1.část

Vedení ambulance fyzioterapie

Metoda dle Ludmily Mojžíšové – 2.část

Stabilizační cvičení ramenního pletence, postupy po úrazech

Tejpování

Metodika senzomotorické stimulace – senzomotorika, stabilizace, stabilita I, II

A.Mobilizace žeber metodou Mojžíšové

B.Ošetření svalů dna pánevního metodou Mojžíšové

Terapeutické využití Kinesio tapu

C.Mobilizace SI kloubu a L páteře metodou Mojžíšové

D.Léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové – zakončení komplexu metody Mojžíšové teoretickou a praktickou zkouškou

Feldenkraisova metoda

Terapeutické využití Kinesio tapu v lymfologii

SM system

Reflexní terapie plosky nohy, Reflexní lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž – statut lymfoterapeut

Základy reflexní terapie 3 – spoušťové body

O hypermobilitě

O nohách

Forma – funkce – facilitace

Koncept BPP Jarmily Čápové – práce s neurologickými pacienty

Pohyb a stabilita

Terapie suchou jehlou

Pohyb a stabilita

Diagnostika a terapie ramenního kloubu

Krční páteř – diagnostika a terapie

Úvodní seznámení se Spiraldynamik – bederní páteř

Úvodní seznámení se Spiraldynamik – noha

Funkční ruka

Diagnostika a terapie závratí

Hluboký stabilizační systém páteře

Fyzioterapie v praxi – chodidla a plochonoží

Úvodní seznámení se Spiraldynamik – chůze

BLACKROLL® Trenér

Komplexní terapie trigger pointů a globální reciproční svalová inhibice

Barefoot A

Barefoot B

Terapie jizvy

Komplexní terapie pletence ramenního

3D funkce nohy

Terapie BPPV

Spiraldynamik basic 1.část

DNS – A

DNS – B