Úvod


Vítejte na stránkách


www.rehabilitacezr.cz

 

Jsme registrované nestátní zdravotnické zařízení poskytující péči v oboru rehabilitace, fyzioterapie, zaměřující se na diagnostiku, prevenci a terapii bolestivých stavů pohybového aparátu.

Naše péče je nabízena jak klientům zdravotních pojišťoven  (111, 201, 205, 207, 211, 213, s indikací fyzioterapie – rehabilitace od lékaře) tak klientům samoplátcům (formou preventivních pohybových programů a pomoci při akutních potížích).

 

Výhody naší ambulance:

– příjem klientů samoplátců bez nutnosti indikace lékaře. Fyzioterapeut sám provede odborné vyšetření a diagnostiku pohybového aparátu dle Vašich obtíží. V případě potřeby Vám fyzioterapeut doporučí odborné vyšetření u specializovaného lékaře.

– individuální přístup, vždy stejný fyzioterapeut, který Vás zná

– pracovní doba i v odpoledních hodinách, tedy mimo Vaši pracovní dobu

– využití nových metod, neustálé vzdělávání a získávání nových vědomostí


Co je to fyzioterapie?

Physiotherapia – z řeckého fysis – síla přírodní a therapeiá – léčení jako poskytnutí služby; ošetřování je terapeutickým postupem využívajícím různých forem energií (včetně pohybové) k léčebnému ovlivnění patologických stavů. Zabývá se zejména pohybovým systémem, jeho analýzou pomocí specifických diagnostických postupů, možnostmi jak ovlivnit jeho poruchy a poruchy dalších orgánových systémů.