Bc. Jana Šrámková

Vzdělání:

1992 – 2001: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6, ZR 3, 59101

2001 – 2005: Gymnázium Žďár nad Sázavou, Neumannova 1693/2, ZR 4, 59101 Zakončeno maturitou z českého jazyka, německého jazyka, biologie a chemie

2005 – 2008: Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta, Komenského náměstí 220/2, Brno 66243

Bakalářský studijní program Léčebná rehabilitace a fyzioterapie

 

Praxe:

1.9.2008 – 31.8. 2010: Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, Doléčovací a rehabilitační oddělení, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno, 65691, Fyzioterapeut

Teoretické znalosti: měkké techniky a mobilizace, PNF, Bobath koncept, Mojžíšová, LTV v bazéně, Klasická a reflexní masáž

 

 Kurzy:

2009 – současnost: Specializační vzdělávání – aplikovaná fyzioterapie, rezidenční místo (přerušeno na dobu nezbytně nutnou z důvodu mateřské dovolené)

2009 květen: Kurz kardiopulmonální resuscitace

2010 březen: Využití jógy v rehabilitaci

2013 červen: Tejpování (vzdělávací akce)

2013 prosinec: Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové

 

2017

Funkční ruka

Diagnostika a terapie závratí