Veronika Pokorná, DiS.

 Vzdělání


2008 – 2011   Vyšší odborná zdravotnická škola ve Žďáře nad   Sázavou. (absolutorium – DiS.),

2004 – 2008   Středí zdravotnická škola Žďár nad Sázavou   Obor – zdravotnický asistent (Maturita)


Praxe:

Během studia:

Nemocnice Nové Městě na Moravě –  oddělení :

–          Pracoviště prevence

–          Chirurgické odd.

–          Geriatrické odd.

–          Dětské odd.

–          Gynekologicko-porodnické odd., JIP ARO.

–          Odd. neurologie,

–          Zařízení následné péče – LDN, DD, hospic,

–          Zařízení terénní péče – CHARITA

PL Jihlava  – Psychiatrické oddělení

Nemocnice Havlíčkův Brod – Onkologické oddělení

Nemocnice Náchod –  Interní oddělení


Pracovní zkušenosti v oboru

Září 2011 – srpen 2012 – Nemocnice Jihlava – interní oddělení

od září 2012 – NZZ Mgr. Marta Šilerová; Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 59101